Tidigare krönikor

Önskar dig frid i sinnet

Stockholm 18 december 2104

Ordet frid har tyvärr förlorat lite av sin kraft i vår tid…

Men jag tycker det ordet är oerhört vackert. Dels för att de också ligger så nära begreppet frihet. För mig är stunderna av frid djupt länkat till frihet…att vara fri från oro för morgondagen. Fri från ånger och den inre kritikerns grepp om det förflutna.

Att få vila på det där riktigt djupa sättet som vi bara kan göra när vi känner oss älskade.

Så egentligen skulle den verkliga önskan för denna tid vara att alla fick vila en stund

i känslan av att vara djupt älskade….bortom tidens hetsande röster…

 

Slutligen tror jag det är dit vi alla är på väg. A Course in Miracles kallar vår resa för

”A journey without distance”…vi är egentligen inte på väg någonstans, vi skall bara vakna till i detta NU.

Det känns som att världen befinner sig i en form av upplösning. Allt som tidigare varit stabilt skakas om, allt vi trodde vi kunde lita på utanför oss själva faller isär…och det är kanske just så det måste vara, vi tvingas att söka trygghet i något mer stabilt bortom tiden.….Jag önskar dig med andra ord frid i sinnet och att du får besök av tomten i jul, så att många goda skratt får eka bland ljus och hus….