Tidigare krönikor

Att leva i synk med världen

Stockholm 23 augusti

En av signalerna att vi flödar tillsammans med livet är det vi kallar synkronicitet. Det är ett begrepp som myntades av C.G Jung. Det är stunder när vår inre och yttre värld tycks gå i takt med varandra. Det som sker på ett inre plan speglar sig i det yttre...

vilket det förstås gör även när vi inte lyssnar på intuitionen. Det vi bär i psyket kommer alltid visa sig i yttervärlden på något sätt. Vi projicerar våra omedvetna tankemönster på världen och reagerar på dem som om de vore verkligheten. Men synkronicitet adderar något mera till detta...vi börjar uppleva att vårt eget medvetande är ett med yttervärldens...Det handlar mycket om att leva mer från hjärtat än egot...det är då vi börjar känna oss som en del av en större enhet och därför uppmärksammar dessa synkronistiska händelser...Vi tänker på någon och plötsligt står han eller hon framför oss...eller vi går och tänker på att vi behöver något och plötsligt landar just detta i vårt knä genom en vän...jag tror det handlar om att vi börjar vara mer i ett intuitivt flöde med våra liv och mer faller på plats än när vi agerar i rädsla och mot världen...Kanske skulle man kunna uttrycka synkroncitet som att vi börjat samarbeta med världen mer än se den som ett hot mot vår egen kontroll och trygghet...så låt oss flöda på under hösten...