Tidigare krönikor

Våga stanna och ta emot....

Stockholm 7 januari

Tänker på begreppet mening...finna mening i det som sker...att det vi kallar meningsfullhet oftast värker fram när vi vågar stå kvar i det som sker, inte tar till flyktsidorna och försöker ta oss ur innan det är färdigt på insidan..för mig kommer troligen aktivitet både vara min främsta styrka och min stora fallgrop....jag vill gärna, när energin börjar återkomma, snabbt göra något utanför mig själv...med tiden har jag insett att processen måste få fortsätta till själen själv vill ta nästa steg...
Min syn på livet är att det är en form av avslöjande eller uppvaknande...skikt efter skikt som vi levt efter avslöjas och ges en möjlighet att omprövas...Jag minns att min första lärare Barbara Findeisen brukade säga att vi fått en färdkarta i våra händer som skrivits av många generationer före oss....oavsett vad det ledde till för konsekvenser i deras liv fördes den vidare....
A Course in Miracles handlar därför mycket om ifrågasättande, att sluta köra enligt den gamla färdplanen i sinnet...när man hamnar i kris eller större förändringsskeenden tror jag det finns en möjlighet att verkligen välja nya vägar...det är som att man kommer till en större korsning i livet...vilken väg väljer jag nu....det finns alltid en möjlighet att man väljer det gamla eller någon form av missbruk för att skydda sig från förändring, det är förståeligt men också tragiskt...
Jag tror vår tid handlar mycket om att släppa taget, det där populära begreppet som ibland framställs lite ytligt...att släppa ett tankemönster för mig innefattar att ändra min självbild men också att våga ta emot kärlek från insidan, det hänger ihop...och kan uppfattas skrämmande för den som är trygg i en gammal roll...
Men vi går tillsammans i allt detta och  vägledningen finns alltid med oss på insidan...låt det som sker värka är mitt råd till mig själv och andra,...var inte för snabb i ett alltför snabbt samhälle...våga ta emot nya tankar från in och utsidan...livet vill dig väl och min lektion idag från A Course in Miracles är..."Forgiveness is the only gift i can give"...Glädjeskutt till denna hel

Tänker på begreppet mening...finna mening i det som sker...att det vi kallar meningsfullhet oftast värker fram när vi vågar stå kvar i det som sker, inte tar till flyktsidorna och försöker ta oss ur innan det är färdigt på insidan..för mig kommer troligen aktivitet både vara min främsta styrka och min stora fallgrop....jag vill gärna, när energin börjar återkomma, snabbt göra något utanför mig själv...med tiden har jag insett att processen måste få fortsätta till själen själv vill ta nästa steg...

 

Min syn på livet är att det är en form av avslöjande eller uppvaknande...skikt efter skikt som vi levt efter avslöjas och ges en möjlighet att omprövas...Jag minns att min första lärare Barbara Findeisen brukade säga att vi fått en färdkarta i våra händer som skrivits av många generationer före oss....oavsett vad det ledde till för konsekvenser i deras liv fördes den vidare....

 

A Course in Miracles handlar därför mycket om ifrågasättande, att sluta köra enligt den gamla färdplanen i sinnet...när man hamnar i kris eller större förändringsskeenden tror jag det finns en möjlighet att verkligen välja nya vägar...det är som att man kommer till en större korsning i livet...vilken väg väljer jag nu....det finns alltid en möjlighet att man väljer det gamla eller någon form av missbruk för att skydda sig från förändring, det är förståeligt men också tragiskt...

 

Jag tror vår tid handlar mycket om att släppa taget, det där populära begreppet som ibland framställs lite ytligt...att släppa ett tankemönster för mig innefattar att ändra min självbild men också att våga ta emot kärlek från insidan, det hänger ihop...och kan uppfattas skrämmande för den som är trygg i en gammal roll...

 

Men vi går tillsammans i allt detta och  vägledningen finns alltid med oss på insidan...låt det som sker värka är mitt råd till mig själv och andra,...var inte för snabb i ett alltför snabbt samhälle...våga ta emot nya tankar från in och utsidan...livet vill dig väl och min lektion idag från A Course in Miracles är..."Forgiveness is the only gift i can give"...Glädjeskutt till denna hel