Tidigare krönikor

Att vila i egen erfarenhet

Stockholm 15 juli 2014

"Religion är erfarenhet, psykoterapi är erfarenhet. På sin högsta nivå är de ett. Ingendera är sanningen i sig själv, men båda kan leda till sanningen..".Så står det i ett litet häfte som skrevs en tid efter att A Course in Miracles nedtecknats...

Jag tycker det är en sann beskrivning av målet med både psykoterapi och religion...detta att slutligen gå bortom redskapen och nå egen erfarenhet av vår egen djupaste identitet. Jag minns att min första andliga lärare, Barbara Findeisen uttryckte något liknande: "The bridge between psychotherapy and spirituality is forgiveness".

Det svåra är att vi ofta gudaförklarar metoderna och religionerna i sig. Vilket egot älskar och därigenom börjar jämföra med andra...vem har den bästa metoden och vem har kommit längst av oss?

Kanske handlar egentligen allt i livet slutligen om försoning med oss själva. Att se på vår egen mänsklighet och vår resa med medkänslans ögon. Dessa icke dömande ögon som lever parallellt med värderandet och självkritiken...
När vi sett oss som oskyldiga, trots misstag, behövs varken psykoterapi eller religion...men dit har de flesta av oss en bit att vandra....

"Healing is holy, Nothing in this world is holier than helping one who asks for help"....så sant...