Tidigare krönikor

Nytt kapitel...

2014-06-10

Ibland känns livet som kapitel...och då tänker jag inte på åren som går. Utan mer
detta med speciella händelser som sker i livet. För mig har ofta startandet och lämnandet av centra genom åren känts som skapitelbyten. Framförallt eftersom de också medfört att de människor jag arbetat med ofta skingrats...
Den här våren har verkligen varit ett kapitelbyte igen. Men inte genom något projekt utan helt och hållet utifrån vad som skett på insidan. Jag tror många beslut i stress och känsan "hinner inte" skapat obalans som slutligen blev till ett nödstopp. 

Känns som att jag är tillbaka men och med helt nya erfarenheter. Framförallt detta med rötter och grundning. Hur oerhört viktigt det är att hinna landa mellan allt som sker i livet. Jag har i stora bitar släppt känslan "alltid på väg". Det är en stor del av mitt pyske som alltid varit på väg...oftast helt omedvetet men också drivet av en känsla av att ständigt ville använda tiden nyttigt till vettiga saker. Men även det kan bli en fallgrop driven av ett inre barn som är rädd för att stanna upp.

Kompassen i mitt arbete svänger mer och mer åt intuitionsträning. Både i kombination med Livsyoga men också vid sidan av denna. Jag tror verkligen intuitionen är språket som behöver guida oss i en alltmer intensiv tidsera. Och den viktigaste delen i detta tror jag alltid är självinsikt. Se våra egna tankemönster som lägger sig i vägen för det djupare språket från vår själ. 

Jag vet inte om någon i denna värld helt står under intuitionens ledning. Jag har inte mött någon ännu...Men helt säkert kan vi öva denna själsliga muskel genom att stilla sinnet och lyssna. Känslor av visshet, mening, djupare glädje är alltid signaler att vi är på rätt spår...Just nu känner jag mig på rätt spår i livet...